Blockchain en komende regelgeving voor crypto omwisselplatforms

2019-04-14T13:01:59+00:00

Wat is blockchain en de nieuwe Europese richtlijn (AMLD5)? Blockchain is hot. Een enkeling voorspelt dat banken zullen verdwijnen door de opkomst van blockchain. Een ander dat blockchain de wereld zal veranderen. Toekomstmuziek wellicht, maar de rechten voor het gebruik van de muziek van Hardwell worden vandaag al daadwerkelijk verdeeld via de blockchain. Blockchain is [...]