Wat is blockchain en de nieuwe Europese richtlijn (AMLD5)?

Blockchain is hot. Een enkeling voorspelt dat banken zullen verdwijnen door de opkomst van blockchain. Een ander dat blockchain de wereld zal veranderen. Toekomstmuziek wellicht, maar de rechten voor het gebruik van de muziek van Hardwell worden vandaag al daadwerkelijk verdeeld via de blockchain. Blockchain is de technologie onder de virtuele munteenheid Bitcoin. Over Bitcoin is al de nodige jurisprudentie, en over juridische aspecten van digitale munten wordt al uitgebreid geschreven. Veel van wat aan blockchain wordt toegedicht, heeft echter niets met digitale munten zoals Bitcoin te maken.
In het kader van de regelgeving die witwassen moet tegen gaan is de Nederlandse Bank voornemens vanaf 10 januari 2020 een vergunningplicht in te voeren voor ondernemingen die met digitale munten handelen of dit faciliteren (zie hieronder).

Zorgen over digitale munten (crypto’s)
In Europees verband heeft de intrede van de handel in digitale munten geleid tot een aanpassing in de vierde anti-witwasrichtlijn waarbij bepaalde diensten van cryptodienstverleners binnen het bereik van deze anti-witwasrichtlijn worden gebracht (AMLD5). Deze anti-witwasregels, die nu al van toepassing zijn op onder meer banken en (financiële) ondernemingen, zijn daarmee ook van toepassing op:
– aanbieders die zich bezighouden met diensten voor het omwisselen tussen crypto’s en fiat geld (o.a. euro’s of dollars);
– aanbieders van bewaarportemonnees die namens de klant crypto’s aanhouden, opslaan en overdragen.

Indien deze voorgenomen regelgeving in een vergunningplicht (DNB/AFM) voor deze aanbieder/start-ups wordt neergelegd, heeft dit negatieve gevolgen voor de continuïteit van deze ondernemingen in de crypto-wereld.

Lees binnenkort snel meer. Lexman start een blog zodat u kan mee discussiëren over alle onderwerpen die met blockchain te maken hebben.

Erwin van Essen