Verzet curator tegen faillietverklaring

2017-02-13T12:51:41+00:00

Wat te doen met een noodlijdend bedrijf? Het bestuur dat een einde wil maken aan zijn verliesmakende vennootschap moet zich goed achter zijn oren krabben of een faillissement op eigen aangifte wel de te bewandelen weg is. De bestuurder van een vennootschap die zelf een verzoek bij de rechtbank indient om zijn bedrijf failliet te [...]

Verzet curator tegen faillietverklaring2017-02-13T12:51:41+00:00

Indexering alimentatie 2017: 2,1%

2017-02-13T12:52:47+00:00

Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor de partner- en kinderalimentatie vast. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2017 de vastgestelde alimentatiebedragen met 2,1% verhoogd worden. Het percentage gaat in op 1 januari 2017 en is gepubliceerd in de Staatscourant (klik hier voor de officiële bekendmaking). Ook in de landelijke dagbladen [...]

Indexering alimentatie 2017: 2,1%2017-02-13T12:52:47+00:00

Stille curator formeel een feit

2017-02-13T12:52:33+00:00

De stille curator is formeel een feit. Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer de Wet continuïteit ondernemingen I aangenomen. Deze wet wijzigt de Faillissementswet, zodat de rechtbank een stille curator kan benoemen bij een dreigend faillissement. De wetgever heeft hiermee voor ogen gehad dat de kansen op voortzetting van een onderneming of [...]

Stille curator formeel een feit2017-02-13T12:52:33+00:00

De bedenktermijn bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst

2017-02-13T12:52:19+00:00

Indien werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op te zeggen, dan heeft de werknemer een wettelijke bedenktermijn. In artikel 7:670b BW is in het tweede lid bepaald dat de werknemer het recht heeft de overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst [...]

De bedenktermijn bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst2017-02-13T12:52:19+00:00

Gevonden: gelijke gevallen!

2017-02-13T12:52:06+00:00

Wie ooit het idee had ongelijk te zijn behandeld door een overheid, kreeg nagenoeg altijd nul op het rekest van de bestuursrechter. De bestuursrechter vond namelijk geen geval gelijk. Daarom kwam de rechter ook nooit tot de conclusie dat er sprake was van ontoelaatbare ongelijke behandeling. De juristen onder ons wisten dan ook dat een beroep [...]

Gevonden: gelijke gevallen!2017-02-13T12:52:06+00:00

Plakken stickerletters op een bouwwerk is geen bouwactiviteit en kan dus meestal zonder vergunning

2017-02-13T12:51:55+00:00

Eneco heeft op haar windturbines op de gondel (de kast bovenop de mast) rode stickers met de bedrijfsnaam  aangebracht. In de omgevingsvergunning voor bouwen was opgenomen dat de windturbines grijs moesten zijn. Een omwonende die claimde ernstige overlast te ervaren van de stickers, die waren aangebracht op een hoogte van ruim honderd meter, betoogde bij [...]

Plakken stickerletters op een bouwwerk is geen bouwactiviteit en kan dus meestal zonder vergunning2017-02-13T12:51:55+00:00

De Aanzegverplichting

2017-02-13T12:50:55+00:00

– één van de vele nieuwe regels onder de WWZ voor werkgevers – De aanzegverplichting, in het kader van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) ingevoerd op 1 januari 2015. De aanzegverplichting is bedacht om werknemers met een contract voor bepaalde tijd eerder zekerheid te geven over de vraag of een contract al dan niet [...]

De Aanzegverplichting2017-02-13T12:50:55+00:00

Terugbetalingsverplichting na wijziging kinderalimentatie met terugwerkende kracht

2017-02-13T12:51:24+00:00

Laatst heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een tweetal punten bevestigd over kinderalimentatie, welke het bespreken waard zijn. Wat was het geval? Meneer X en mevrouw Y zijn gehuwd en vervolgens in 2004 gescheiden. Zij hebben twee minderjarige kinderen, voor wie meneer X een bijdrage kinderalimentatie betaalt. Meneer dient vervolgens 10 jaar later een verzoekschrift in bij [...]

Terugbetalingsverplichting na wijziging kinderalimentatie met terugwerkende kracht2017-02-13T12:51:24+00:00

Indexering alimentatie 2016: 1,3%

2017-02-13T12:51:13+00:00

Indexering alimentatie 2016: 1,3% Het percentage gaat in op 1 januari 2016 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt. De verhoging geldt automatisch. U hoeft dus niet officieel een brief of formulier te verzenden naar uw ex-partner, maar het zal voor beiden vaak prettiger prettig zijn [...]

Indexering alimentatie 2016: 1,3%2017-02-13T12:51:13+00:00

Reistijd woon-/werkverkeer telt in bepaalde functies mee als werktijd

2017-02-13T12:50:37+00:00

Een uitspraak van het Europese Hof van 10 september 2015 kan verstrekkende gevolgen hebben voor de praktijk. In deze uitspraak heeft het Hof (prejudiciële) vragen van een rechter uit Spanje over werktijd beantwoord. Namelijk, of de reistijd van een werknemer in een bepaalde functie van huis naar het eerste adres en vanaf het laatste adres [...]

Reistijd woon-/werkverkeer telt in bepaalde functies mee als werktijd2017-02-13T12:50:37+00:00