Ingrijpende wijzigingen Arbowetgeving per 1 juli 2017

2017-05-18T08:45:29+00:00

  Op 11 mei jl. organiseerden Lexman Advocaten en BrinQer -verzuim- arbo-re-integratie-, de verrassende en inspirerende workshop "Actualiteiten & preventieve aanpak verzuim". Met medewerking van Herman Evers - de sociaal accountant -, Matteo Kooman - OWL Organisatie Workshops & Loempia’s en Jan Los - Bedrijfsrechercheur.   Aanleiding voor deze interactieve workshop zijn de wijzigingen van [...]

Ingrijpende wijzigingen Arbowetgeving per 1 juli 20172017-05-18T08:45:29+00:00

Partneralimentatie en kindgebonden budget: nieuwe prejudiciële vraag

2017-05-10T09:27:33+00:00

Sinds de invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen zijn er veel discussies geweest over het kindgebonden budget en hoe deze toe te passen bij de berekening van de kosten van de kinderen. Uiteindelijk is middels een aantal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad op 9 oktober 2015 hierop antwoord gekomen, namelijk dat bij de vaststelling [...]

Partneralimentatie en kindgebonden budget: nieuwe prejudiciële vraag2017-05-10T09:27:33+00:00

Wat te doen indien werknemer de re-integratie tegenwerkt?

2017-05-17T14:01:47+00:00

Het komt vaak voor, arbeidsconflicten als gevolg van of voorafgaand aan uitval wegens ziekte. Het begint veelal door miscommunicatie of uiteenlopende verwachtingen over en weer. Dit zowel in de onderlinge arbeidsverhouding, als in het kader van de re-integratie. Regelmatig met elkaar in gesprek gaan en blijven, niet alleen ingeval van ziekte, werkt preventief én positief. [...]

Wat te doen indien werknemer de re-integratie tegenwerkt?2017-05-17T14:01:47+00:00

Functioneringsgesprekken, voer gewoon een goed gesprek

2017-02-13T12:53:01+00:00

Werkgevers worden door de wet en de rechtspraak verplicht om werknemers in hun functioneren zo goed mogelijk te ondersteunen. Regelmatig evalueren is zodoende een vereiste. De verplichte jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprekken worden veelal in deze toch al zo drukke periode gehouden. Veel werkgevers zien er tegenop, als de gesprekken al plaatsvinden, en werknemers daarom ook. [...]

Functioneringsgesprekken, voer gewoon een goed gesprek2017-02-13T12:53:01+00:00

Verzet curator tegen faillietverklaring

2017-02-13T12:51:41+00:00

Wat te doen met een noodlijdend bedrijf? Het bestuur dat een einde wil maken aan zijn verliesmakende vennootschap moet zich goed achter zijn oren krabben of een faillissement op eigen aangifte wel de te bewandelen weg is. De bestuurder van een vennootschap die zelf een verzoek bij de rechtbank indient om zijn bedrijf failliet te [...]

Verzet curator tegen faillietverklaring2017-02-13T12:51:41+00:00

Indexering alimentatie 2017: 2,1%

2017-02-13T12:52:47+00:00

Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor de partner- en kinderalimentatie vast. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2017 de vastgestelde alimentatiebedragen met 2,1% verhoogd worden. Het percentage gaat in op 1 januari 2017 en is gepubliceerd in de Staatscourant (klik hier voor de officiële bekendmaking). Ook in de landelijke dagbladen [...]

Indexering alimentatie 2017: 2,1%2017-02-13T12:52:47+00:00

Stille curator formeel een feit

2017-02-13T12:52:33+00:00

De stille curator is formeel een feit. Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer de Wet continuïteit ondernemingen I aangenomen. Deze wet wijzigt de Faillissementswet, zodat de rechtbank een stille curator kan benoemen bij een dreigend faillissement. De wetgever heeft hiermee voor ogen gehad dat de kansen op voortzetting van een onderneming of [...]

Stille curator formeel een feit2017-02-13T12:52:33+00:00

De bedenktermijn bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst

2017-02-13T12:52:19+00:00

Indien werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op te zeggen, dan heeft de werknemer een wettelijke bedenktermijn. In artikel 7:670b BW is in het tweede lid bepaald dat de werknemer het recht heeft de overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst [...]

De bedenktermijn bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst2017-02-13T12:52:19+00:00

Gevonden: gelijke gevallen!

2017-02-13T12:52:06+00:00

Wie ooit het idee had ongelijk te zijn behandeld door een overheid, kreeg nagenoeg altijd nul op het rekest van de bestuursrechter. De bestuursrechter vond namelijk geen geval gelijk. Daarom kwam de rechter ook nooit tot de conclusie dat er sprake was van ontoelaatbare ongelijke behandeling. De juristen onder ons wisten dan ook dat een beroep [...]

Gevonden: gelijke gevallen!2017-02-13T12:52:06+00:00

Plakken stickerletters op een bouwwerk is geen bouwactiviteit en kan dus meestal zonder vergunning

2017-02-13T12:51:55+00:00

Eneco heeft op haar windturbines op de gondel (de kast bovenop de mast) rode stickers met de bedrijfsnaam  aangebracht. In de omgevingsvergunning voor bouwen was opgenomen dat de windturbines grijs moesten zijn. Een omwonende die claimde ernstige overlast te ervaren van de stickers, die waren aangebracht op een hoogte van ruim honderd meter, betoogde bij [...]

Plakken stickerletters op een bouwwerk is geen bouwactiviteit en kan dus meestal zonder vergunning2017-02-13T12:51:55+00:00
Ga naar de bovenkant