Op 11 mei jl. organiseerden Lexman Advocaten en BrinQer -verzuim- arbo-re-integratie-, de verrassende en inspirerende workshop “Actualiteiten & preventieve aanpak verzuim“.

Met medewerking van Herman Evers – de sociaal accountant -, Matteo Kooman – OWL Organisatie Workshops & Loempia’s en Jan Los – Bedrijfsrechercheur.

 

Aanleiding voor deze interactieve workshop zijn de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017 en reeds geldende Privacyregelgeving. 

Let op: De werkgever kan een boete krijgen van de Inspectie van SZW ingeval van niet-naleving.

Enkele belangrijke wijzigingen per 1 juli 2017:

  • Vrije toegang werknemer tot de bedrijfsarts via het arbeidsomstandigheden spreekuur.
  • Second opinion voor werknemers bij een andere bedrijfsarts van een andere arbodienst
  • Regels voor de bedrijfsarts met oog op de meldingsplicht beroepsziekten;
  • OR instemmingsrecht bij keuze en werkwijze van preventiemedewerker;
  • Klachtenprocedures bij wet geregeld;
  • Werkgevers verplicht tot – schriftelijk – aangaan ‘basiscontract arbodienstverlening’ met arbodienstverlener of bedrijfsarts waarin deze punten dienen te zijn geregeld;
  • Werkgever mag geen medische gegevens van zieke werknemers vastleggen.

Wij informeren u desgewenst graag nader.