Eneco heeft op haar windturbines op de gondel (de kast bovenop de mast) rode stickers met de bedrijfsnaam  aangebracht. In de omgevingsvergunning voor bouwen was opgenomen dat de windturbines grijs moesten zijn. Een omwonende die claimde ernstige overlast te ervaren van de stickers, die waren aangebracht op een hoogte van ruim honderd meter, betoogde bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het aanbrengen van stickers gezien moest worden als het veranderen van een bouwwerk zoals dat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht was gedefinieerd, en  dat voor deze activiteit dus een (extra) vergunning nodig was. De rechtbank Midden Nederland volgde de omwonende in dit betoog. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in de uitspraak van 30 december 2015 (201500858/1/A1) echter anders: Het aanbrengen van stickers (ongeacht de afmeting ervan) kon niet worden gezien als een “constructie van enige omvang”, aldus de hoogste bestuursrechter, die daarmee tevens bepaalde dat dit zonder vergunning was toegestaan. De uitspraak is in lijn met een eerdere uitspraak waarin is bepaald dat het aan de gevel schroeven van een reclameplaat geen constructie van enige omvang was. Bij een monument kunnen genoemde activiteiten overigens (meestal) niet zonder vergunning, maar deze vergunning heeft een ander karakter.

Jos Berenschot – Specialist ruimtelijk bestuursrecht