Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschap

Een ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf en bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland. Een bedrijf met meer dan 50 werknemers in dienst is verplicht om een OR in te stellen. Bij ondernemingen met  10 tot 50 medewerkers kan de werkgever een personeelsvertegenwoordiging (PVT)  instellen. Indien de meerderheid van het personeel om het instellen van een PVT vraagt, is de werkgever hiertoe verplicht. Bij ondernemingen met 10 of minder medewerkers mag de ondernemer een PVT instellen.

In de WOR is bepaald dat de ondernemer en de OR met elkaar overleggen om de onderneming in al haar doelstellingen goed te laten functioneren. Hiermee wordt bedoeld dat het overleg in belang is van zowel sociale als economische doelstellingen.

Rechten van een OR:

  • Adviesrecht: het tijdig vragen van de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten over belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische maatregelen.
  • Instemmingsrecht: het tijdig vragen om instemming van de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten die direct betrekking hebben op een aantal personele regelingen.
  • Initiatiefrecht: de OR kan de ondernemer voorstellen doen over zaken die de onderneming aangaan.
  • Informatierecht: de werkgever is verplicht om de OR regelmatig op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de resultaten en vooruitzichten van het bedrijf.