Personeelsreglement

Een werkgever kan in een personeelsreglement zaken vastleggen die  niet in de arbeidsovereenkomst staan, maar die hij wel zwart op wit geregeld wil hebben voor alle werknemers. Let wel: werknemers zijn alleen gebonden aan het reglement, indien het in de arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard of op andere wijze wordt overeengekomen.
In het reglement kunnen zaken worden vastgelegd die voor alle werknemers van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de reiskostenvergoeding, die afhankelijk is van de belastingwetgeving. Verandert er iets in deze wetgeving dan kan dit in het reglement aangepast worden en geldt de nieuwe reiskostenvergoeding in één keer voor alle werknemers. Andere voorbeelden van zaken die in een personeelsreglement kunnen worden opgenomen:

  • arbeidstijden
  • overwerkregelingen
  • studiefaciliteiten
  • huisregels
  • een overzicht van functieschalen
  • geldende bruto minimum (jeugd)lonen
  • onkostenvergoedingen

Personeelsreglement en CAO
Indien voor een bedrijf een CAO geldt, mag het reglement geen regels bevatten die in strijd zijn met de CAO. Bovendien gaan de regels van de CAO vóór op de regels van een personeelsreglement. Als er bijvoorbeeld in een van toepassing zijnde CAO 100% doorbetaling bij langdurige ziekte van de werknemer is afgesproken en in het personeelsreglement een doorbetaling van 70%, dan heeft de werknemer dus recht op 100% doorbetaling.

Als in een  CAO een bepaald onderwerp globaal uitgewerkt is, dan kan dit in het reglement verder worden uitgewerkt. Indien in een CAO over bepaalde onderwerpen een standaardregeling is afgesproken, kan de CAO aangeven in welke bandbreedte de werkgever kan afwijken van de standaardregeling.