Het ondernemingsrecht omvat zowel de juridische aspecten van het zakendoen als de interne juridische inrichting van uw organisatie. Dat kan een onderneming zijn, maar bijvoorbeeld ook een stichting of vereniging.

Met de toenemende regeldruk en de complexiteit van de wetgeving, ervaren ondernemers het als lastig om te beoordelen of zij voldoende aandacht besteden aan de juridische aspecten van het zakendoen. Te weinig aandacht brengt mogelijk onverantwoorde risico’s met zich mee, door teveel aandacht voor de juridische aspecten gaan commerciële kansen en mogelijkheden verloren. Lexman helpt ondernemers en bestuurders van instellingen graag het juiste evenwicht te bewaken door onze kennis van het ondernemingsrecht.

Lexman adviseert en begeleidt ondernemers over het ondernemingsrecht op een pro-actieve wijze en procedeert – indien nodig – over alle juridische aspecten van het ondernemerschap. De kern van het ondernemingsrecht wordt gevormd door het contractenrecht. Dat is immers waar het bij de ondernemer dagelijks om gaat; contracteren. Lexman maakt contracten en beoordeelt deze. Dat doet Lexman overigens bij voorkeur voordat er een conflict ontstaat en niet pas daarna. Lexman hanteert ook in het ondernemingsrecht de vuistregel; we doen niet alles, maar wat we doen, doen we goed. Zonder volledig te zijn, geeft onderstaande opsomming u een impressie van de aspecten van het ondernemingsrecht waarop Lexman u met raad en daad terzijde staat.

 • begeleiding van overname, fusies en samenwerkingsverbanden;
 • contractenrecht (in- en verkoop, agentuur, distributie, franchise);
 • beoordeling en redactie van handelsvoorwaarden;
 • aandeelhouderssamenwerking en geschillen;
 • aansprakelijkheidsrecht (bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor geleverde diensten of producten);
 • juridische inrichting van de onderneming;
 • ICT en intellectuele eigendom.
 • Algemene Voorwaarden
 • Insolventierecht (faillissementsrecht)
 • Management Buy-Out
 • Overnames
 • Reorganisaties