Blockchain strategie en past de oplossing in de blockchain in het bestaande rechtssysteem?  

Blockchain

Wat is een blockchain?

Een blockchain is een gedigitaliseerde datastructuur die uitgevoerde transacties en eigendommen binnen het netwerk vertegenwoordigt. Iedere transactie binnen de blockchain wordt digitaal ondertekend om ervoor te zorgen dat iedere handeling binnen het netwerk legitiem is en te voorkomen dat kwaadwillenden met de vastgelegde informatie kunnen knoeien. De cryptografische versleuteling van al deze vastgelegde data zorgt ervoor, dat alle transacties binnen de blockchain met elkaar matchen. Ongeldige transacties worden gesignaleerd en niet geaccepteerd. Dit mechanisme zorgt voor een zeer hoog betrouwbaarheidsniveau van alle transacties en dit “ingebouwde vertrouwen”, maakt ook transacties tussen mensen die elkaar niet kennen veilig.

Blockchain wordt ten onrecht in 1 lijn geassocieerd met Bitcoin. Blockchain is de onderliggende techniek waarop de Bitcoin wordt verhandeld. Zo kennen we ook het Etherium blockchain. Deze blockchain leent zich weer beter voor het uitvoeren van “Smart Contracts” .

Wat wij bij Lexman kunnen betekenen voor u is meedenken en oplossing vinden ten einde uw diensten in een blockchain te plaatsen en er voor te zorgen dat hetgeen u gaat doen juridisch aansluit en in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Wilt u meer weten over blockchain en recht? Neem dan contact op met mr Erwin van Essen.