Contractenrecht

Iedere onderneming zal met enige regelmaat contracten moeten opstellen en heeft dan te maken met contractenrecht. Denk aan arbeidscontracten, algemene voorwaarden, koopcontracten, huurcontracten, financieringscontracten, samenwerkingsverbanden enzovoort. Een goed contract voorkomt in de toekomst veel problemen. In geval van een conflict wordt immers altijd teruggegrepen op het contract, ook door de rechter. Dan is het wel zo handig als uw contract goed voor u is opgesteld, door een specialist met kennis van het contractenrecht.

Lexman Advocaten adviseert u bij het opstellen en beëindigen van contracten op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Onze proceservaring zorgt ervoor dat wij helder formuleren en rekening houden met de bewijslastverdeling bij (onverhoopte) toekomstige procedures.

Wij kunnen voor u precies op uw onderneming toegespitste algemene voorwaarden opstellen. Ter besparing van kosten wordt hierbij zo mogelijk gebruik gemaakt van algemene voorwaarden van een brancheorganisatie.

Bij handelsactiviteiten met het buitenland is het van belang om naast kennis van internationale verdragen ook te beschikken over buitenlandse contacten op juridisch gebied. Het is daarbij zeer raadzaam en handig om te kiezen voor toepasbaarheid van het Nederlands Recht en een bevoegde Nederlandse rechter. Zo worden bij eventuele geschillen kosten bespaard, doordat er niet in het buitenland geprocedeerd hoeft te worden.

Naast het opstellen van contracten, kan Lexman Advocaten onder andere ook adviseren bij geschillen over contracten, zoals bijvoorbeeld bij wanprestatie, ontbinding/nietigheid van de overeenkomst en schadevergoedingen. Zoekt u een gespecialiseerde partner met kennis van contractenrecht, dan weet u ons te vinden.