Incasso en betalingsgeschillen

Als ondernemer komt u weleens in aanraking met klanten die hun rekening niet (of consequent te laat) betalen, met alle gevolgen van dien. U gaat de klant debiteur noemen en dat is in meerdere opzichten vervelend. Zelfs voor een gezonde onderneming kan een te grote debiteurenpost risicovol zijn. In onze vastgoed- en ondernemingsrechtpraktijk komen wij dit helaas maar al te vaak tegen. Als ondernemer begrijpt u uiteraard het belang van een goed debiteurenbeheer, maar soms blijft dat helaas achterwege vanwege tijdgebrek of de vrees voor verslechtering van de zakelijke relatie. Maar hoe langer de factuur openstaat, des te groter het risico dat de factuur uiteindelijk ook onbetaald blijft. En welke ondernemer ziet zijn facturen nu niet graag zo snel mogelijk betaald? Lexman Advocaten kan met haar incassopakket waarin verschillende trajecten worden onderscheiden, u hiermee bijstaan.

De toegevoegde waarde van Lexman Advocaten is dat wij als geen ander het belang onderkennen om uw vordering zo snel mogelijk geïncasseerd te krijgen. Vanaf dag één zetten wij druk op de niet betalende debiteur om de openstaande vordering alsnog zo snel mogelijk te betalen en dragen wij zorg voor correcte aanzegging van kosten, rente en rechtsmaatregelen. Zo voorkomt u verspilling van tijd en geld. Indien na de buitengerechtelijke fase er een gerechtelijke procedure nodig is om uw vordering te incasseren, zorgen wij er voor dat er geen tijd verloren gaat. Overdracht vanuit een incassokantoor of deurwaarderskantoor is immers niet noodzakelijk, wat u eveneens kosten bespaart.

Daarnaast beschikt Lexman Advocaten over een volledig arsenaal aan mogelijkheden om uw vordering betaald te krijgen, zoals het leggen van conservatoir beslag en het opstarten van een incasso kort geding. Als advocatenkantoor specifiek gericht op ’het recht voor de ondernemer’, heeft Lexman Advocaten een ruime expertise opgebouwd op het gebied van incasso’s. De betrokkenheid, de duidelijkheid in advisering en heldere (prijs)afspraken maken Lexman Advocaten het kantoor dat als geen ander geschikt is een aanzienlijk toegevoegde waarde te bieden bij het incasseren van uw openstaande facturen.

Indien u meer wilt weten over de inhoud en kosten van het incassopakket van ons kantoor, neem dan gerust contact op.