Alimentatie

In het kader van een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan een bedrag voor partner- en kinderalimentatie worden vastgesteld. Bij de verbreking van een samenleving bestaat geen recht op partneralimentatie, tenzij dit is overeengekomen in het samenlevingscontract. Daarnaast kan een wijziging of beëindiging van een vastgesteld alimentatiebedrag worden verzocht bij de rechtbank als partijen onderling hierover geen overeenstemming kunnen krijgen.

Partneralimentatie

Voor het bestaan van een alimentatieplicht is vereist dat de gerechtigde behoeftig is, d.w.z. niet in het eigen onderhoud kan voorzien.

De omvang van de bijdrage tot levensonderhoud wordt bepaald door twee factoren: de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Voor de bepaling van de draagkracht van de alimentatieplichtige zijn door de rechterlijke macht richtlijnen ontwikkeld, de zgn. Tremanormen.

Specifieke richtlijnen voor de bepaling van partneralimentatie zijn er echter niet.

Er zijn hierdoor vele afspraken denkbaar tussen ex-partners over de hoogte en de uitvoering van partneralimentatie. Deze afspraken kunnen van invloed zijn op uw inkomen en uw vermogen. Het is van belang dat u zich deskundig en juridisch laat voorlichten, voordat u een keuze maakt.

Kinderalimentatie

Ouders zijn beiden wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Van beide ouders wordt in beginsel een draagkrachtberekening gemaakt, zodat de alimentatiebijdrage na rato verdeeld kan worden over de ouders.

Het bedrag voor kinderalimentatie wordt bepaald door de richtlijnen die zijn ontwikkeld door de Werkgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Betaling van de kinderalimentatie wordt gedaan aan de andere ouder of, als het kind meerderjarig is, aan het kind zelf. In dat geval spreekt men van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie.

De berekening van kinderalimentatie is uiterst nauwkeurig en wordt vaak als lastig ervaren. Het is voor u van groot belang dat een specialist deze berekeningen uitvoert. Immers, de duur van kinderalimentatie kan lang zijn en er zijn vaak -zeker op termijn- grote bedragen mee gemoeid.

Sinds 1 januari 2015 is de Wet hervormingen kindregelingen in werking getreden. Hierdoor is onder andere het kindgebonden budget verhoogd en het fiscale voordeel voor de alimentatieplichtige vervallen. De wetswijziging heeft dan ook in vele gevallen grote invloed op de hoogte van de kinder- én partneralimentatie.

Wilt u een herberekening uitvoeren? Neem dan contact op met Lexman Advocaten.