Gezag of voogdij

Gezag

Ouders hebben de plicht hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden. Behalve deze plicht hebben ouders ook het recht en de vrijheid om naar eigen inzicht het ouderlijk gezag in te vullen.

Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk, door een ouder en zijn partner die niet de ouder is, tezamen of door één ouder uitgeoefend.

Als de moeder weigert om mee te werken aan het gezamenlijk gezag, kan de andere ouder de rechtbank verzoeken de ouders beiden met het gezag te belasten. Daarnaast kan ook een (nieuwe) partner van de moeder het ouderlijk gezag vragen bij rechtbank, mits de moeder alleen het gezag uitoefent.

Voor beide gerechtelijke procedures zijn bijzondere voorwaarden c.q. vereisten van belang.

Voogdij 

Voogdij wordt uitgeoefend door een persoon of twee personen die beiden niet de ouder zijn of door een rechtspersoon, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg.

Daarnaast kunt u voogdij verkrijgen doordat dit is bepaald in een testament. Hierbij is een aantal voorwaarden van belang. Verder kan voogdij door de rechter worden opgedragen.

Wilt u meer informatie over het ouderlijk gezag of staat u vermeld als voogd in een testament en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Ik nodig u uit om een afspraak te maken bij Lexman Advocaten voor een juridisch advies.