Huwelijkse voorwaarden

Echtgenoten c.q. partners kunnen, voordat zij in het huwelijk treden, maar ook tijdens het huwelijk, hun huwelijksgoederenstelsel bepalen. Deze afwijkende regeling heet ook wel huwelijksvoorwaarden. Regelt u niets, dan bent u gehuwd in algehele gemeenschap van goederen.

De huwelijkse voorwaarden moeten worden aangegaan bij notariële akte. Er zijn verschillende keuzes in het kader van huwelijkse voorwaarden. Voorbeelden zijn: de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen (zgn. ‘koude uitsluiting’), de gemeenschap van inboedel, de gemeenschap van roerende zaken of een verrekenbeding, zoals een periodiek of een finaal verrekenbeding of een combinatie van voornoemde bedingen.

Per 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Hierdoor is het een en ander voor het regime van de huwelijksgemeenschap en de huwelijkse voorwaarden gewijzigd, alsook in het kader van verrekening bij de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Voor advies bij uw huwelijksvoorwaarden kunt u uiteraard contact opnemen.