Omgang

Als een ouder en de kinderen niet meer bij elkaar wonen, willen zij vaak contact met elkaar houden door elkaar regelmatig te zien. Dit kan met een omgangsregeling. Daarnaast kan ook een ander dan de ouder een omgangsregeling wensen. Hierbij kunt u denken aan de ex-partner, zijnde niet-ouder, of een oma en opa. Als ouders gaan scheiden zijn zij verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Wil uw ex-partner niet meewerken aan het afspreken van een omgangsregeling of het opstellen van een ouderschapsplan, dan kunt u zich tot de rechter wenden met het verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling.

Er kunnen helaas soms redenen zijn om de omgangsregeling stop te zetten of te wijzigen. Zijn er geen contacten of verloopt de omgangsregeling erg moeilijk, dan kan het voor een ouder van belang zijn om door middel van een informatie- en consultatieregeling toch op de hoogte te blijven ten aanzien van de ontwikkelingen en keuzes betreffende het kind. Indien nodig, kan een gerechtelijke beslissing worden verzocht.

Heeft u juridische bijstand nodig bij het laten vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling, dan kunt u uiteraard contact opnemen.