Ouderschapsplan

Bij de procedure tot echtscheiding en de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is een ouderschapsplan verplicht als er gezamenlijke minderjarige kinderen zijn. Uit de wet vloeit voort dat hetgeen geldt voor gehuwde en geregistreerde partners ook zou moeten gelden voor ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden. Zodoende wordt bij de verbreking van de samenleving ook vaak een ouderschapsplan opgesteld.

Ouders regelen in het ouderschapsplan de gevolgen van het uiteen gaan met betrekking tot de kinderen, zoals de hoofdverblijfplaats, het gezag, de omgang, de vakantieregeling, de informatie- en consultatie en de kinderalimentatie.

Daarnaast kunnen ouders afspraken maken over nieuwe partners en de opa’s en oma’s.

Ten slotte zijn er praktische zaken te regelen, zoals wie de kinderen naar de tandarts brengt, de kapper, de sportclub en wie het huiswerk zal begeleiden.

Het ouderschapsplan is een groeimodel. Als ouders stel je het plan vast op het moment van uiteen gaan, een emotionele tijd. De kinderen zijn vaak nog jong en moeten nog wennen aan de nieuwe situatie. Ook ouders moeten wennen aan de nieuwe situatie.

Het ouderschapsplan bevat dan ook een evaluatietermijn, zodat -als hier aanleiding voor bestaat- het plan, onderling of met behulp van een mediator, kan worden aangepast.

Wilt u meer weten over het ouderschapsplan? Neemt u dan gerust contact met ons op.