Second Opinion

Het recht is een dynamisch geheel. Adviseren en procederen over recht(en) en verplichtingen is geen exacte wetenschap. Zelden is het zwart of wit en het onderkennen of creëren van grijstinten is voor een advocaat dagelijks werk.

Het resultaat van ons werk is dan ook voor discussie vatbaar. Uit de aard daarvan; we verdedigen immers partijstandpunten. Ook echter omdat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Het vormgeven en berijden van die weg hangt af van vele factoren, juridische, maar ook niet juridische zoals bijvoorbeeld de persoon van de andere partij, de financiële (on)mogelijkheden van cliënt en de achterliggende belangen van partijen.

En zo kan het de beste advocaat overkomen dat een cliënt de koers waarmee het einddoel moet worden bereikt ter discussie stelt, of daarover twijfels heeft. Op zich niet erg, want het resultaat van een inhoudelijk debat kan standpunten aanscherpen en het einddoel dichterbij brengen.

In zo’n situatie kan bij de cliënt, maar ook de advocaat (zelf) de behoefte bestaan om de stellingname en de uitgezette koers vertrouwelijk te laten toetsen door een andere adviseur. Dat kan door een integrale (her)beoordeling van de kwestie, maar ook door het voorleggen en laten toetsen van een van de deelvragen die in een dossier speelt.

De advocaten van Lexman worden geregeld gevraagd voor een second opinion op het gebied van het vastgoed-, het ondernemings- en het arbeidsrecht. Vanwege de graad van specialisatie van onze advocaten kan dat snel en vakkundig.

Heet u behoefte aan een second opinion die met respect voor de bestaande relatie tussen advocaat en cliënt wordt uitgevoerd? Neemt u dan gerust contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.