Vastgoed & Ruimtelijke Ordening. Het vastgoedrecht kent twee kanten. De publiekrechtelijke kant (vergunningen etc.) en de privaatrechtelijke kant (aankoop grond, samenwerkingscontracten, huurrecht etc.)

Publiekrechtelijk vastgoedrecht
Ontwikkeling en gebruik van vastgoed is in Nederland aan strenge en complexe regels gebonden. Om een bouwproject van enige omvang te kunnen realiseren moet een keur aan vergunningen en ontheffingen worden afgegeven. Voorbeelden hiervan zijn de Wabo-bouwvergunning, de Wabo- milieuvergunning, de vergunning op basis van de Waterwet de aanlegvergunning, de ontheffing op het gebied van flora en fauna, de vrijstelling van het bestemmingsplan, de Wabo-monumentenvergunning, etc.

Het proces van vergunningverlening is vaak ondoorzichtig en bijna altijd zeer langdurig. Bovendien kan tegen iedere vergunning worden geageerd, bij de vergunningverstrekker, en later ook bij de rechter. Specialistisch juridisch advies is onontbeerlijk om onnodige vertraging of erger te voorkomen.

Privaatrechtelijk vastgoedrecht
In de civiele vastgoedpraktijk worden zaken behandeld op het gebied van het huurrecht, bouwrecht, aan- en verkoopproblemen en beheer van onroerend goed. Lexman bedient een divers pallet aan partijen, zoals projectontwikkelaars, verhurende partijen zoals beleggers en woningbouwcorporaties, architecten, makelaars en aannemers.

Overheid
Op verschillende manieren hebben bedrijven, instellingen en burgers met de overheid te maken. De overheid is bijvoorbeeld vergunningverlener en -handhaver, maar soms ook subsidieverstrekker, of grondeigenaar.

Op al deze terreinen kunnen zich juridische vragen aandienen waar Lexman u een antwoord op kan geven. Dit houdt in dat Lexman adviseert over een vergunningaanvraag, maar ook dat er geprocedeerd kan worden als een vergunning ten onrechte is geweigerd of ingetrokken. Tevens verstrekt Lexman aan overheden (second) opinions met betrekking tot bijvoorbeeld de juridische positie van een overheid bij een voorgenomen besluit. Ook indien een overheid betrokken is bij een transactie (bijvoorbeeld grondverkoop, of de inkoop van nieuw kantoormeubilair voor de ambtenaren) kan Lexman u met juridisch advies of in een procedure bijstaan. Wij zijn in staat om het hele spectrum van vastgoedrecht te bedienen.