Bouwrecht

Ons kantoor rekent verschillende grotere en kleinere bouwbedrijven tot haar clienten en ook particulieren worden vanzelfsprekend door ons bijgestaan. Soms ontstaat er naar aanleiding van een (koop-/)aannemingsovereenkomst een onoverbrugbaar geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Het is dan van belang dat de rechten en plichten van partijen in kaart worden gebracht. U mag daarbij verwachten dat uw advocaat zijn of haar weg weet te vinden in het (mogelijk toepasselijke) bestek, tekeningen en algemene voorwaarden. Wanneer overleg niet tot een oplossing leidt, moet een (arbitrale) procedure uitkomst bieden. Veel bouwgeschillen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, gevestigd te Utrecht.

Onze advisering is echter niet beperkt tot aannemers en opdrachtgevers. Ook architectenrecht, met inbegrip van auteursrecht en projectontwikkeling zijn aandachtsgebieden. Door voortschrijdende Europese Wetgeving is in de loop der jaren het aanbestedingsrecht verder ontwikkeld. Wij adviseren u daar graag over.

Van uw bouwrechtadvocaat kunt u verwachten dat hij in staat is om zijn weg te vinden in technische omschrijvingen, het eventueel toepasselijke bestek en de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

Ons kantoor streeft er bij geschillen naar om procedures bij voorkeur te voorkomen door het opstellen van goede, sluitende voorwaarden en door het formuleren van duidelijke contracten, maar als overleg niet tot een oplossing leidt, zullen wij niet schromen om in een (arbitrale) procedure uw belangen te behartigen.