Koop en andere vastgoedvraagstukken

De koop van een onroerende zaak is eigenlijk per definitie een grote uitgave. Daarbij maakt het geen verschil of u een woonhuis koopt, het nieuwe onderkomen van uw bedrijf of het zoveelste beleggingsobject.

En net als bij de totstandkoming en uitvoering van ieder contract, kan er ook bij de koop van een onroerende zaak van alles misgaan. Van verkeerde of incomplete informatie voorafgaand aan de koop, via het koopcontract waarin onduidelijke bepalingen staan of juist niet de bepalingen die wel van belang zijn, tot de onjuiste uitvoering van hetgeen is afgesproken.

Wij zijn dagelijks doende met dit soort vraagstukken en lossen ze graag op. Daarbij analyseren we eerst grondig wat er aan de hand is en bepalen we uw juridische positie. Daarna volgt een bespreking over de kansen en mogelijkheden, stellen we samen een plan de campagne vast en wordt er actie ondernomen; kortom, een doelgerichte aanpak met focus op resultaat.

Een serieuze aanpak in het voortraject voorkomt veelal dat het tot een procedure komt. Ook hier geldt dat wij in zo’n 75% van de behandelde zaken op het gebied van koop van onroerende zaken zonder procedure tot resultaten komen.

Als u niet geregeld betrokken bent bij de koop van een onroerende zaak, is te begrijpen dat u niet direct denkt aan het raadplegen van een advocaat bij de aankoop. Hoewel het wellicht juist dan ook verstandig kan zijn. Indien u beroepsmatig of vanuit beleggingsmotief geregeld aankopen pleegt en daarbij gebruik maakt van standaardmodellen, zal u geregeld ervaren dat het model onvoldoende op maat gesneden is. Met een vakkundige beoordeling en advies vooraf, beperkt u risico’s en wordt uw rechtspositie verstevigd als het er na de koop op aankomt.

Naast koopkwesties brengen wij ook geregeld advies uit over burenkwesties zoals grensgeschillen, verjaring van eigendomsaanspraken en hinderkwesties. Uitdaging is ook hier om eerst de veelal verstoorde relatie te herstellen of te normaliseren en vervolgens in overleg tot passende afspraken te komen. Lukt dat niet, dan mag de rechter oordelen.

In onze vastgoedpraktijk wij werken voor cliënten met verschillende achtergrond. Van coöperaties, tot het grootwinkelbedrijf, en van de middenstander tot de vastgoedbelegger die meerdere kantoren en/of winkels bezit.

Een succesvol optreden in vastgoedkwesties is veelal mede afhankelijk van derden zoals een makelaar, taxateur, bouwkundige of juist een kantoorgenoot met kennis van een aangrenzend rechtsgebied. In onze vastgoedpraktijk werken wij resultaatgericht samen met meerdere partijen om u integraal van dienst te kunnen zijn.