• Voor de invulling van het Rechtsgebiedenreister hebben we gekozen om ons te beperken tot maximaal één specialisatie voor de doeleinden van de Orde evan de Orde van Advocaten en we hebben daarvoor aansluitin gezocht bij de door de Orde genoemde specialisaties.
  • We verwijzen graag naar de individuele profielen van onze advocaten voor een meer complete beschrijving van de specifieke expertise van onze advocaten.

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden
in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. Mr H. Oosterhuis staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene Praktijk;
  2. Mr M.W. Verhoeven staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene Praktijk;
  3. Mr E.F.E. van Essen staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene Praktijk;
  4. Mr. J. Berenschot staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene Praktijk;
  5. Mr A. P. Maes  staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene Praktijk;
  6. Mr. L. R. de Groot  staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene Praktijk;
  7. Mr. J. van der Worp  staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene Praktijk;
  8. Mr. F. Cavaljé-van der Ham  staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene Praktijk;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.