Een uitspraak van het Europese Hof van 10 september 2015 kan verstrekkende gevolgen hebben voor de praktijk. In deze uitspraak heeft het Hof (prejudiciële) vragen van een rechter uit Spanje over werktijd beantwoord. Namelijk, of de reistijd van een werknemer in een bepaalde functie van huis naar het eerste adres en vanaf het laatste adres naar huis als arbeidstijd telt. Dat zou betekenen dat deze reistijd als overuren of extra werktijd dienen te worden uitbetaald of dat de werkdag voor deze werknemer korter dient te worden. De reistijd dient dan immers te worden meegeteld.

In deze uitspraak gaat het om medewerkers, die installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan beveiligingsapparatuur in woningen en bedrijfspanden binnen een bepaald rayon uitvoeren. De werknemers vertrekken elke dag vanaf hun huis naar de eerste klant volgens een route welke door de werkgever wordt bepaald. Een aantal malen per week dienen zij gereedschap, apparaten en onderdelen op te halen bij een vestiging van de werkgever.

Het Hof heeft geoordeeld dat de reistijd van deze werknemers, die dus geen vaste werkplek hebben en direct vanaf huis aan het werk zijn, als werktijd dient te worden aangemerkt. Hierbij gaat het dus om de tijd die deze werknemers dagelijks besteden aan de reis tussen hun woonplaats en het adres van de eerste en laatste klant of klus. Dit mits de werkgever vanaf vertrek tot thuiskomst precies bepaalt wat de werknemer in die tijd dient te doen. Indien de werknemer in de tijd dat hij onderweg is van zijn huis naar de eerste klant of klus en vanaf de laatste klant of klus, dus niet vrij is om over die tijd als eigen tijd te beschikken, dan dient die reistijd dus als werktijd te worden aangemerkt.  Het is bijvoorbeeld geen eigen tijd indien de werknemer zich in die tijd continu (telefonisch) beschikbaar dient te houden voor de werkgever of gedurende die reistijd andere instructies van de werkgever heeft op te volgen. De reden dat reistijd in dit geval meetelt als werktijd, was het belang van waarborging van minimum rusttijd.

Voor uw werkplanning en personeelsbezetting, kan deze uitspraak van het Europese Hof grote gevolgen hebben. Wilt u meer weten, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.