We kennen het allemaal: het gras bij de buurman is altijd groener. Als ondernemer probeer je ervoor te zorgen dat jij die buurman bent met dat groenere gazon. In je reclame-uitingen zou je dan ook graag de vergelijking willen maken met de concurrent om duidelijk te maken dat jouw bedrijf de beste keuze is. Maar mag dat eigenlijk wel, vergelijkende reclame? En hoe ver mag je dan gaan?

Vergelijkende reclame is volgens de wet in principe toegestaan, mits je je houdt aan de voorwaarden die daaraan gesteld zijn.

Voorwaarden & tips 

  1. de reclame mag niet misleidend zijn;

Zorg ervoor dat de verstrekte informatie volledig is en er geen essentiële informatie wordt weggelaten. Te veel overdrijven bij een vergelijkende reclame is ook niet toegestaan.

  1. de vergelijking moet zien op dezelfde dienst of hetzelfde product;

In de reclame moeten dezelfde producten/diensten worden vergeleken, dus geen ‘appels met peren’.

  1. de vergelijking moet objectief zijn.

Vergelijk alleen objectieve factoren met elkaar. De prijs is over het algemeen wel een objectieve factor. Gebruik ook alleen factoren die relevant zijn voor de beslissing van de potentiële klant om voor het product/de dienst te kiezen. Zorg dat het gaat om factoren die controleerbaar zijn en het representatieve kenmerken betreffen van het product/de dienst.

Verder gelden er de overige – wellicht wat meer voor de hand liggende – wettelijke voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen:

  • zorg ervoor dat je geen verwarring creëert waardoor het lijkt alsof de reclame afkomstig is van de concurrent;
  • voorkom dat de reclame afbreuk doet aan de reputatie van de concurrent of de concurrent kleinerend wordt neergezet;
  • het product/de dienst die je aanprijst mag geen namaak of imitatie zijn;
  • Laat duidelijk zien dat het om een vergelijkende reclame gaat, waar bij jouw product/dienst centraal staat.

Wanneer je teveel inzoomt op de concurrent lijkt het alsof je probeert mee te liften op de bekendheid van de concurrent. Met name bij vergelijkingen met de ‘grote’ merken ligt dit gevaar op de loer.

Tot slot nog een speciale voorwaarde voor producten met een zogenaamde oorsprongbenaming. Denk bijvoorbeeld aan Parmaham of Feta. Een dergelijk product mag slechts in een vergelijkende reclame worden gebruikt, wanneer je product dezelfde oorsprongbenaming mag dragen. Je mag dus in een reclame niet de prijs van Parmaham gaan vergelijken met jouw fantastische – maar stukken goedkopere – Veluwse achterham.