Wat te doen indien werknemer de re-integratie tegenwerkt?

2017-05-17T14:01:47+00:00

Het komt vaak voor, arbeidsconflicten als gevolg van of voorafgaand aan uitval wegens ziekte. Het begint veelal door miscommunicatie of uiteenlopende verwachtingen over en weer. Dit zowel in de onderlinge arbeidsverhouding, als in het kader van de re-integratie. Regelmatig met elkaar in gesprek gaan en blijven, niet alleen ingeval van ziekte, werkt preventief én positief. [...]