Vergelijkende reclame, hoe doe je dat?

2020-03-04T15:10:19+00:00

                    We kennen het allemaal: het gras bij de buurman is altijd groener. Als ondernemer probeer je ervoor te zorgen dat jij die buurman bent met dat groenere gazon. In je reclame-uitingen zou je dan ook graag de vergelijking willen maken met de concurrent om duidelijk [...]

Vergelijkende reclame, hoe doe je dat?2020-03-04T15:10:19+00:00

Bijpraten over de stikstofproblematiek op 18-12-2019

2019-11-29T10:05:35+00:00

De (sociale) media ontploffen ondertussen met alle meldingen en uitlatingen over de Spoedwet aanpak stikstof; het wetsvoorstel dat recentelijk is ingediend bij de Tweede Kamer. Stikstof blijft het onderwerp van gesprek: Is het wetsvoorstel een stap in de goede richting naar een oplossing en een einde aan de vele discussies, stakingen of (dreigende) faillissementen? De [...]

Bijpraten over de stikstofproblematiek op 18-12-20192019-11-29T10:05:35+00:00

Blockchain en komende regelgeving voor crypto omwisselplatforms

2019-04-14T13:01:59+00:00

Wat is blockchain en de nieuwe Europese richtlijn (AMLD5)? Blockchain is hot. Een enkeling voorspelt dat banken zullen verdwijnen door de opkomst van blockchain. Een ander dat blockchain de wereld zal veranderen. Toekomstmuziek wellicht, maar de rechten voor het gebruik van de muziek van Hardwell worden vandaag al daadwerkelijk verdeeld via de blockchain. Blockchain is [...]

Blockchain en komende regelgeving voor crypto omwisselplatforms2019-04-14T13:01:59+00:00

Geschillen in de bouw

2017-10-25T13:34:50+00:00

Geschillen in de bouw worden meestal beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw en in een enkel geval ook wel door de gewone rechter. Het voeren van een dergelijke procedure is vaak tijdrovend, kostbaar en kost de nodige energie. Of het nu een arbitrale procedure is of een procedure ten overstaan van de [...]

Geschillen in de bouw2017-10-25T13:34:50+00:00

Overheid mag de verslagen rond de ramp met vlucht MH17 geheimhouden.

2017-10-25T10:26:28+00:00

Het ministerie van Veiligheid en Justitie mag de verslagen van de vergaderingen die ministers hielden rond de ramp met vlucht MH17 geheimhouden. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door de NOS, RTL en de Volkskrant. Dit blijkt uit een  uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

Overheid mag de verslagen rond de ramp met vlucht MH17 geheimhouden.2017-10-25T10:26:28+00:00

Regels overgang van onderneming van toepassing bij doorstart middels zogenoemde “Pre-Pack”

2017-07-07T10:22:25+00:00

Oud-werknemers hebben mogelijk loonaanspraak jegens doorstarter via Pre-Pack. De uitspraak d.d. 22 juni 2017 van het Europese Hof (ECLI:EU:C:2017:489) zet de Insolventie praktijk op scherp. Wat is een doorstart middels Pre-Pack? Hoewel omstreden, werd er de laatste tijd steeds meer gebruik gemaakt van de Pre-Pack vóór faillissement. Namelijk, een vóór faillissement voorbereide overname van onderneming [...]

Regels overgang van onderneming van toepassing bij doorstart middels zogenoemde “Pre-Pack”2017-07-07T10:22:25+00:00

Ingrijpende wijzigingen Arbowetgeving per 1 juli 2017

2017-05-18T08:45:29+00:00

  Op 11 mei jl. organiseerden Lexman Advocaten en BrinQer -verzuim- arbo-re-integratie-, de verrassende en inspirerende workshop "Actualiteiten & preventieve aanpak verzuim". Met medewerking van Herman Evers - de sociaal accountant -, Matteo Kooman - OWL Organisatie Workshops & Loempia’s en Jan Los - Bedrijfsrechercheur.   Aanleiding voor deze interactieve workshop zijn de wijzigingen van [...]

Ingrijpende wijzigingen Arbowetgeving per 1 juli 20172017-05-18T08:45:29+00:00

Partneralimentatie en kindgebonden budget: nieuwe prejudiciële vraag

2017-05-10T09:27:33+00:00

Sinds de invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen zijn er veel discussies geweest over het kindgebonden budget en hoe deze toe te passen bij de berekening van de kosten van de kinderen. Uiteindelijk is middels een aantal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad op 9 oktober 2015 hierop antwoord gekomen, namelijk dat bij de vaststelling [...]

Partneralimentatie en kindgebonden budget: nieuwe prejudiciële vraag2017-05-10T09:27:33+00:00

Wat te doen indien werknemer de re-integratie tegenwerkt?

2017-05-17T14:01:47+00:00

Het komt vaak voor, arbeidsconflicten als gevolg van of voorafgaand aan uitval wegens ziekte. Het begint veelal door miscommunicatie of uiteenlopende verwachtingen over en weer. Dit zowel in de onderlinge arbeidsverhouding, als in het kader van de re-integratie. Regelmatig met elkaar in gesprek gaan en blijven, niet alleen ingeval van ziekte, werkt preventief én positief. [...]

Wat te doen indien werknemer de re-integratie tegenwerkt?2017-05-17T14:01:47+00:00

Functioneringsgesprekken, voer gewoon een goed gesprek

2017-02-13T12:53:01+00:00

Werkgevers worden door de wet en de rechtspraak verplicht om werknemers in hun functioneren zo goed mogelijk te ondersteunen. Regelmatig evalueren is zodoende een vereiste. De verplichte jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprekken worden veelal in deze toch al zo drukke periode gehouden. Veel werkgevers zien er tegenop, als de gesprekken al plaatsvinden, en werknemers daarom ook. [...]

Functioneringsgesprekken, voer gewoon een goed gesprek2017-02-13T12:53:01+00:00