Theo Verhoeven

Advocaat

Theo Verhoeven
mr. M.W. (Theo) Verhoeven is advocaat sinds 1995. Hij begon zijn loopbaan in Breda bij het huidige Rassers en stapte na enige jaren over naar het huidige Nysingh. In 2000 begon hij met enkele partners Liesveld Advocaten, dat hij vanaf 2010 als DGA zelfstandig voortzette en uitbouwde. Met ingang van 1 januari 2015 is Liesveld Advocaten gefuseerd met Lexman Advocaten en is Theo als partner toegetreden.

Theo is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht

en bouw- en vastgoedrecht.

Veelvuldig wordt Theo door zijn vaste cliënten gevraagd hun (internationale) contracten te beoordelen, te schrijven of te herzien. Juist in een internationale context kunnen juridische aspecten van groot belang zijn.

Verder houdt Theo zich bezig met corporate litigation en is dus met regelmaat in de rechtszaal te vinden.

Theo heeft diverse overnames begeleid, waaronder MBO en hij heeft bedrijven geherstructureerd. Daarnaast treedt Theo vaak op als curator en heeft hij in die hoedanigheid meer dan 75 faillissementen afgewikkeld de afgelopen 15 jaar. Vanuit deze achtergrond kan een overname goed worden begeleid. Ieder faillissement is immers feitelijk een due dilligenceonderzoek. Mede hierdoor is Theo ook goed in staat om een onderneming te herstructureren. Ook adviseren en procederen over bestuurdersaansprakelijkheid maakt deel uit van zijn praktijk.

Al twintigjaar heeft Theo zich bezig gehouden met bouwrecht.  In die hoedanigheid heeft hij vele arbitrale procedures gevoerd, vastgoedcontracten geschreven en beoordeeld. Maar zijn specialisme ligt zeker ook op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht. Denk daarbij aan bouwvergunningen en bestemmingplannen, maar ook het instellen van administratief bezwaar en beroep tegen overheidsbeslissingen.

 • Rijks Universiteit Utrecht (Rechtsgeleerdheid)
 • VBR-A/IBR Specialisatieopleiding Privaatrechtelijk Bouwrecht
 • VBR-A/IBR Specialisatieopleiding Publiekrechtelijk Bouwrecht
 • INSOLAD/Grotius specialitisatieopleiding Insolventierecht
 • INSOLAD/Erasmus Academie Financiële Economie voor Insolventierechtadvocaten
 • Onroerendgoed- en Bouwrecht
 • Ondernemingsrecht en Faillissemenstrecht
 • Publiek- en Privaatrechtelijk Bouwrecht
 • Onroerendgoedrecht
 • Projectontwikkeling
 • Ondernemingsrecht