Verdeling of verrekening

Verdeling (huwelijks)gemeenschap

De huwelijksgemeenschap is een gemeenschap van goederen die van rechtswege bestaat vanaf het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk tussen de echtgenoten.
Als u als aanstaande echtgenoten niets regelt omtrent het huwelijksgoederenregime (zgn. huwelijkse voorwaarden), dan bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd.

De huwelijksgemeenschap wordt ontbonden op het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Dit kan grote gevolgen hebben voor de omvang van uw huwelijksgemeenschap en de verdeling hiervan. Het is vaak verstandig op korte termijn afspraken te maken over eventuele vergoedingsrechten, kosten en andere verplichtingen.

Voor de verdeling geldt als hoofdregel dat de ontbonden gemeenschap bij helfte zal worden verdeeld, maar hierop zijn tal van uitzonderingen. De scheiding en deling van een ontbonden huwelijksgemeenschap is dan ook een uiterst nauwkeurige aangelegenheid.

Verrekening

Als er een verrekenbeding is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden zal er bij het einde van het huwelijk moeten worden verrekend.

De notaris is u bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden van dienst geweest en heeft u destijds geadviseerd. Maar het is vaak lang geleden dat de akte is opgemaakt. Tijdens het huwelijk kan de feitelijke situatie gewijzigd zijn, zodat de huwelijkse voorwaarden niet meer goed aansluiten. Veelvuldig wordt het verrekenbeding nimmer nagekomen.

Er bestaan aldus regelmatig meningsverschillen tussen gewezen ex-partners of aanstaande ex-partners over de wijze van verrekening en daarmee de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden bij scheiding.

Maar wat betekent dit dan vervolgens voor u?

Er is veel jurisprudentie over het leerstuk van verrekening. Om te weten waar u aan toe bent, voordat u de echtscheidingsprocedure aanhangig maakt, kunt u advies inwinnen bij ons kantoor.

Bent u het niet eens met de (voorgestelde) verrekening of werkt uw aanstaande ex-partner niet mee met de verdeling van de huwelijksgemeenschap? Neem dan contact op met ons kantoor.