Erkenning of ontkenning

Erkenning van een kind

Het tijdens het huwelijk geboren kind heeft de echtgenoot van de moeder als juridische vader. Als er sprake is van een geregistreerd partnerschap of een samenleving kan het kind worden erkend door de vader of partner van de moeder.

Een kind kan echter slechts tot twee ouders in familierechtelijke betrekking staan. Dit betekent dat als het kind al een juridische vader (echtgenoot van de moeder) heeft, de biologische vader het kind niet zonder slag of stoot kan erkennen.

Indien de verwekker het kind niet wil erkennen, bestaat voor de moeder de mogelijkheid om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen.

De mogelijkheid dat de moeder niet wil meewerken aan de erkenning komt echter ook voor. In dit geval zal de toestemming van de moeder moeten worden vervangen door die van de rechter. Hierbij gelden een aantal voorwaarden, waaronder het vereiste dat de verzoeker wel de verwekker is van het kind.

Ontkenning vaderschap

U denkt dat u vader bent van uw kind, maar dit blijkt niet zo te zijn. Indien u wilt laten vastleggen dat u niet de biologische vader bent van het kind, kunt u bij de rechter verzoeken om ontkenning van het vaderschap, mits u voldoet aan de voorwaarden.

Bij vragen over de erkenning van een kind of ontkenning van het vaderschap en de gang naar de rechter, kunt u contact opnemen met Lexman Advocaten. Wij zullen u adviseren en zo nodig adequaat bijstaan in de procedure.