Bij personen- en familierecht denkt u waarschijnlijk aan echtscheidingen en alimentatie. U kunt echter ook denken aan geschillen over omgang en gezag, partneralimentatie en/of kinderalimentatie, verrekening op grond van de huwelijkse voorwaarden of verdeling van de gemeenschapsgoederen en verevening van het pensioen. Voor al deze onderwerpen kunt u terecht bij onze specialist in het personen- en familierecht.

Echtscheidingen zijn ingrijpend. Naast de emotionele kanten zal een aantal (zakelijke) aspecten moeten worden geregeld met betrekking tot de kinderen, het huis en wellicht uw onderneming. Niet alleen op het moment zelf verandert er veel, maar ook in de toekomst.

Het is dan ook van groot belang dat u ter zake kundig wordt bijgestaan, zodat u ook na uw echtscheiding verder kan. U kunt bij Lexman Advocaten rekenen op passende en zakelijke rechtsbijstand met als streven om de voorgenomen echtscheiding binnen afzienbare termijn en zonder langslepende procedures af te wikkelen.

Indien gewenst kunt u gebruik maken van scheidingsbemiddeling (mediation), waarbij partijen samen met een deskundige en neutrale hulp een regeling treffen, zonder dat geprocedeerd hoeft te worden.

Mocht u problemen ervaren na de echtscheiding, zoals bij de uitvoering van de afspraken uit een convenant of bij de nakoming van bijvoorbeeld een omgangsregeling, dan kunt u uiteraard ook bij ons terecht.