Faillissementsrecht

In het huidige economische klimaat komen veel ondernemingen in financiële moeilijkheden. Indien er geen andere oplossing meer mogelijk is, zal dan surseance van betaling of faillissement moeten worden aangevraagd. Maar een faillissement kan soms voorkomen worden, bijvoorbeeld door een sanering of het opstellen van een schuldregeling. Zo kan het mogelijk zijn om een akkoord te sluiten met de bank en crediteuren, waardoor het bedrijf kan voortbestaan, al dan niet in afgeslankte vorm.

Onze specialisten op het gebied van insolventie worden niet alleen door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen. Lexman Advocaten staat tevens ondernemers bij die te maken hebben met financiële problemen en adviseert daarbij over doorstart en/of overname van de onderneming uit faillissement.

Wanneer een onderneming in zwaar weer terecht komt, kan Lexman Advocaten samen met de bestuurders van de onderneming proberen om oplossingen te vinden. Daarbij kan vaak een faillissement worden voorkomen. Verder kan Lexman Advocaten u adviseren indien u geconfronteerd wordt met wanbetalers of faillissement van een contractspartij. U kan daarbij denken aan het veiligstellen van uw goederen middels een eigendomsvoorbehoud of een beroep op het recht van reclame. Doordat wij vaak optreden als curator in faillissementen, kennen wij de praktijk van beide kanten en kunnen hierdoor alles in het werk stellen om een faillissement te voorkomen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In de Nederlandse jurisprudentie valt een tendens te bespeuren dat bestuurders in toenemende mate aansprakelijk kunnen worden gesteld voor tekorten van de gefailleerde vennootschap. Steeds vaker proberen schuldeisers, die zich niet op de failliete vennootschap kunnen verhalen, de voormalig bestuurders daarvoor aansprakelijk te stellen. Dit kan tot ingrijpende situaties leiden zoals procedures tegen bestuurders, die met beslagen geconfronteerd kunnen worden.