Het Nederlandse arbeidsrecht is veelomvattend en complex. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is het zowel voor de werkgever als de werknemer van groot belang dat er een goed contract wordt afgesloten. Hierin dienen de rechten en verplichtingen, zoals bijvoorbeeld een concurrentiebeding, leaseauto, e-mailgebruik en dergelijke, zorgvuldig te worden vastgelegd. Vaak blijkt namelijk bij een ontslagprocedure, dat de contractvorming minder nauwkeurig is dan wenselijk zou zijn. Dit brengt vaak juridische discussies met zich mee, het opstellen van goede contracten kan dergelijke discussies voorkomen.

Ook ontstaan steeds vaker discussies over internetgebruik tijdens werktijd en de al dan niet zakelijke inhoud van intern e-mail en sociale media gebruik. Dergelijke misverstanden kunnen voorkomen worden door een en ander in de arbeidsovereenkomst duidelijk vast te leggen.

Adviezen over de (Centrale) Ondernemingsraad vallen ook onder het arbeidsrecht. In het geval van een reorganisatie, een fusie of een overname zijn wij u graag van dienst en kunnen u adviseren over de gevolgen van dergelijke ingrijpende veranderingen. Denk hierbij aan de gevolgen voor het personeel en aan de rol en de taken van de Ondernemingsraad.

Lexman Advocaten helpt u bij het maken van en adviseren over arbeidscontracten, algemene arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld concurrentiebedingen) en managementovereenkomsten. Lexman Advocaten beschikt over uitgebreide juridische kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap (WOR), de personele gevolgen van fusies en reorganisaties, arbeid en zorg, en arbeidsongeschiktheids- en reïntegratieperikelen. Daarnaast adviseert en begeleidt Lexman Advocaten individuele en collectieve ontslagtrajecten.

Lexman Advocaten kenmerkt zich door een snelle, pragmatische en oplossingsgerichte aanpak van arbeidsgerelateerde problematiek. Hierbij geldt als uitgangspunt dat waar mogelijk wordt onderhandeld, en waar nodig wordt geprocedeerd. Het arbeidsrecht kent voor ons geen geheimen.